Prim. mag. Marko Kuliš, dr. dent. med., ​spec. zobne protetike

Dr.Marko

Primarij Marko Kuliš je ustanovitelj podjetja Stomatoestetika Kuliš. S svojim predanim delom, posvečenim tako pacientom kot znanosti si je ustvaril ime in pridobil zaupanje štrevilnih ljudi.

Zaradi svojega kliničnega dela s pacienti, izobraževanja mladih zobozdravnikov ter svojega prispevka v znanosti mu je bil leta 1999 podeljen naziv primarij. Poleg tega je magister in specialist zobne protetike.

Njegove specialnosti so zobna protetika, estetsko zobozdravsto, ortodontija in zdravljenje bruksizma.

 

Bibliografija:

SEDEJ R, KULIŠ M.: Livnost nekaterih dentalnih zlitin v odvisnosti od temperature livne forme. Zobozdrav Vestn 1981; 36: 51 – 58.

SEDEJ R, KULIŠ M, DOBERŠEK M: Raziskava korozijske odpornosti nizkokaratne protetične zlitine v sulfidni raztopini. Zobozdrav Vestn 1981; 36: 59 – 70.
KULIŠ M: Laboratorijsko vrednotenje korozijske odpornosti nizkokaratne zlate stomatoprotetične zlitine. Magisterska naloga 1981.
SEDEJ R, KULIŠ .: Protetični tehnološki postopki kot dejavniki mikrostrukture nizkokaratne in 20-karatne zlate dentalne zlitine. Zobozdrav Vestn 1982; 37: 147 – 53.
SEDEJ R, KULIŠ M: Sistemi ispitivanja niskokaratne slitine za stomatoprotetsku uporabu. V: Suvin, Brankovački i surad. Dostignuča u stomatološkoj protetici ll. Sveučilišna naklada LIBER Zagreb – Beograd, 1985: 435 – 5O.
KULIŠ M: BRUKSI – Bio-feedback naprava za odpravljanje bruksizma. Poročilo raziskovalne naloge MZT U2-6540-0436-94. Ljubljana, 1995.
KULIŠ M: Bruksizem in protetična oskrba, Zobozdrav Vestn 1995; 47: 213 – 6.
KULIŠ M, RUDEL D.: Bio-feedback naprava za preprečevanje hiperaktivnosti ter reedukacijo aktivacije skeletnih mišic. Prijava patenta 96 – 15608 l 20/96.
KULIŠ M, KULIŠ J: Premolarizacija kočnikov z delno ekstrakcijo s protetičnega vidika. Zobozdrav Vestn 1996; 51: 9 – 15.
KULIŠ M: Napaka v diagnostiki in posledice. Zobozdrav Vest 1996; 51: 17 – 8.
KULIŠ M, RUDEL D.: Delovanje elektrovzpodbujevalne naprave za preprečevanje bruksizma, Zobozdrav Vestn 1996; 51: 71 – 5.
KULIŠ M, RUDEL D.: EMG biofeedback device for detection and reduction of destructive muscle force in patients with nocturnal bruxism. V: International conference on mechanics in medicine and biology. Proceedings. Ed. MIKLAVČIČ D, BAJT T, STANIČ V, MUNIH M; Ljubljana 1996:597-600.
KULIŠ M, KULIŠ J, KNEZ N.: Problematika tretjih kočnokov in načrtovanje njihove pravočasne odstranitve. Zobozdrav Vestn 1998; 53: 62 – 8.
KULIŠ M: Ohranitev spodnjega ličnika v tesnem stanju in tehnika odstranitve retiniranih modrostnikov. Zobozdrav Vestn 1999; 54: 27-30.
KULIŠ M: Pomen protetične ravnine za estetiko interkaninega področja. Zobozdrav Vestn 1999; 54:53-6.
KULIŠ M: Snemno – nesnemna protetična rehabilitacija po operaciji bilateralne shize. Zobozdrav Vestn 1999; 54: 85 – 90.
KULIŠ M, KULIŠ A, RUDEL D: Diagnostika, preprečevanje in zdravljenje bruksizma v Sloveniji. Ekspertiza. MZT – AME – 01/00 dne 25.10. 2000. Ljubljana, november 2000.
KULIŠ M: Protetična rehabilitacija pacientov srednjih let kombinirana z ortodontsko obravnavo. Zobozdravstveni vestnik 2001; 56: 46-56.

Aktivno sodelovanje na strokovnih srečanjih:

KULIŠ M.: Die prothetische Umformmung der Zähne mit der Inzisivirung und Prämolarisirungs Methode. 25. Internacionalni kongres študentov stomatologije 1970 v Leipzigu.
KULIŠ M.: Protetična rehabilitacija palatoshiznih bolnikov. Stomatoprotetični simpozij, Ptuj, 1983.
KULIŠ M, RUDEL D.: EMG biofeedback device for detection and reduction of destructive muscle force in patients with nocturnal bruxism. V: International conference on mechanics in medicine and biology. Proceedings. Ed. Miklavčič D, Bajt T, Stanič V, Munih M; Ljubljana,1996:597-600.
KULIŠ M, KULIŠ A: Hipersalivacija v zvezi s preneseno bolečino. 20. strokovni simpozij Sekcije za stomatološko protetiko, Portorož, 2013

Sodelovanje pri projektih:

KULIŠ M: Laboratorijsko vrednotenje korozijske odpornosti nizkokaratne zlate stomatoprotetične zlitine – Midor. Projekt Zlatarne Celje v sodelovanju z Inštitutom za predklinično stomatološko protetiko MF v Ljubljani, 1980. Specialistična in magisterska naloga 1981.
KULIŠ M: BRUKSI – Bio-feedback naprava za odpravljanje bruksizma. Raziskovalne naloge MZT U2-6540-0436-94. Ljubljana, 1995.
KULIŠ M, RUDEL D.: Bio-feedback naprava za preprečevanje hiperaktivnosti ter reedukacijo aktivacije skeletnih mišic. Priprava patenta 96 – 15608 l 20/96.
KULIŠ M: Bruksizem, vzroki zanj, zdravljenje in preprečevanje. Strokovno-zdravstveni radijski projekt “Varujmo zdravje” Radia Kranj. Kranj, 1998.
KULIŠ M, KULIŠ A, RUDEL D: Diagnostika, preprečevanje in zdravljenje bruksizma v Sloveniji. Ekspertiza. MZT – AME – 01/00 dne 25.10. 2000. Ljubljana, 2000.
KULIŠ M: Strah in strahovi. Polnočni klub. Vida Petrovčič 7.4.2006.
KULIŠ M., A. Ničimer, B. Kuliš, M.Kuliš: Evalvacija učinka kombinacije hialuronske kisline, zeliščnih izvlečkov in koencina Q10 na mehka tkiva v ustni votlini. Dental tribune 2014: 5/5. 12-13