Garancija

V našem centru je za nas najpomembnejše zadovoljstvo pacienta. Do sedaj smo lahko še vse težave rešili v obojestransko zadovoljstvo in upamo, da bo tako ostalo.

Garancija velja pod sledečimi pogoji:

 • da pacient zobozdravnika pred pričetkom obravnave opozori na vse svoje bolezni ali stanja, ki bi lahko negativno vplivala na stanje zob in/ali obzobnih tkiv (npr. sladkorna bolezen, epilepsija, osteoporoza, stanje po obsevanju/kemoterapiji, nočno škrtanje z zobmi, itd.);
 • da pacient upošteva in se drži vseh navodil, ki jih da naš zobozdravnik;
 • da pacient redno in temeljito skrbi za ustno higieno;
 • da pacient opravi reden pregled in profesionalno higiensko fazo pri nas vsaj enkrat na leto oziroma pogosteje, če tako predlaga naš zobozdravnik in/ali ustni higienik.

Iz garancije so izključeni vsi provizoriji in vse nezgodne poškodbe, garancija ne vključuje endodontskih zdravljenj zob. Garancija pri implantatih velja za obstojnost uporabljenih materialov. Za vsa v zobnem laboratoriju narejena fiksnoprotetična dela (prevleke, mostički, inlayi, onlayi, veneerji) veljajo sledeči pogoji:

 • če je potrebno v laboratoriju narejeno restavracijo zamenjati v prvih dveh letih, bomo to opravili povsem brezplačno;
 • v kolikor je zamenjava potrebna v dveh do treh letih po cementiranju, pacient nosi 40% stroškov;
 • v kolikor je zamenjava potrebna v treh do štirih letih, pacient nosi 60% stroškov;
 • v kolikor je zamenjava potrebna v štirih do petih letih, pacient nosi 80% stroškov;
 • po petih letih je garancija pretečena in pacient nosi celotne stroške zamenjave, v kolikor je le-ta potrebna.

Za vsa v zobnem laboratoriju narejena snemnoprotetična dela (proteze) veljajo sledeči pogoji:

 • če je potrebno v laboratoriju narejen zobni nadomestek zamenjati v prvem letu, bomo to opravili povsem brezplačno;
 • v kolikor je zamenjava potrebna v enem do dveh letih po vstavitvi, pacient nosi 40% stroškov;
 • v kolikor je zamenjava potrebna v dveh do treh letih po vstavitvi, pacient nosi 80% stroškov;
 • po treh letih je garancija pretečena in pacient nosi celotne stroške zamenjave, v kolikor je le-ta potrebna;
 • za implantate velja 100% garancija prvi 2 leti po vstavitvi;
 • za protetično delo na implantatu pa nosi stranka 65% stroškov prvi 2 leti;
 • od 3 do 5 let nosi stranka 80% stroškov, po 5 letih pa je garancija pretečena;
 • za vse direktne restavracije (plombe) velja 100% garancija dve leti;
 • po dveh letih je garancija pretečena in pacient nosi celotne stroške zamenjave, v kolikor je le-ta potrebna.

Stomatoestetika Kuliš d.o.o. ni odgovorna za kakršno koli nenačrtovano zdravljenje koreninskega kanala, kadar se zobe pripravi oziroma vključi v prevleke, mostičke ali drugege protetične nadomestke. Izjemoma se namreč lahko zgodi, da zobna pulpa med ali po pripravi na prevleko ali mostiček iz različnih razlogov odmre, zaradi česar je nujno potrebna naknadna oskrba koreninskega kanala.