Lučka Kos, dr.dent.med

Kulis 080 049 2

Lučka Kos, doktorica dentalne medicine, je zaključila študij dentalne medicine na Medicinski fakulteti v Ljubljani.  Ukvarja se predvsem z endodontskim zdravljenjem zob, pri katerem z namenom doseganja visoke natančnosti uporablja tudi operativni mikroskop in ostale visokokakovostne pripomočke. Sicer dela tudi na področju zobne protetike in estetskega zobozdravstva. Dodatna znanja in izkušnje pridobiva na izobraževanjih v Sloveniji in tujini.