David Milić

Dr.David

David Milić, dr. dent. med. je končal študij dentalne medicine na Medicinski fakulteti v Ljubljani. Tekom študija se je dodatno izobraževal v Izraelu na Jeruzalemski univerzi The Hebrew University - Hadassah School of Dental Medicine, na oddelku za stomatološko protetiko ter oralnem implantološkem centru. Po končanem študiju pa je dodatna znanja s področja stomatološke protetike, oralne kirurgije, ortodontije ter zobnih bolezni pridobil na Medizinische Universität Graz v Avstriji.

V želji po kvalitetni, temeljiti in celostni obravnavi svojih pacientov se dodatno izobražuje doma in po svetu. Glavno vodilo pri njegovem delu je prijazen osebni pristop, s poudarkom na minimalno invazivnem zobozdravstvu. Njegova strast so predvsem estetska stomatološka protetika, implantologija ter oralna in mukogingivalna kirurgija.